Giới thiệu

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0942 56 86 96

VỀ CÔNG TY LINKER

Mục đích kinh doanh

Cùng với khách hàng thiết lập, cải tiến,hoàn thiện và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thông qua các chính sách, cơ chế quản lý nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, năng suất lao động và phát triển tổ chức bền vững.

Lĩnh vực chuyên môn của LiNKER 
  • Tư vấn doanh nghiệp: Quản lý | Điều hành | Phát triển

Tầm nhìn:
LiNKER là thương hiệu cung cấp Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp được người Việt Nam lựa chọn nhiều nhất. Vinhomes Gallery

Sứ mệnh:
Tôn trọng và tối đa hóa quyền lợi khách hàng và đối tác với cam kết của tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Kiến tạo và thúc đẩy sự phát triển hiệu quả và bền vững của các doanh nghiệp Việt.